header image

Reference z oblasti TZB

Polyfunkčné centrum, Prievozská ul., Bratislava APOLLO I+II

Investor: HB Reavis, Bratislava
Uskutočnené práce: kompletné projektové riešenie profesie VZT a chladenia
Celkový výkon centrálneho zdroja chladu: Qchl = 5500+6600kW
Rok uvedenia do prevádzky: 2003, 2008
CITY BUSINES CENTER Bratislava

Investor: HB Reavis, Bratislava
Uskutočnené práce: kompletné projektové riešenie profesie VZT a chladenia
Celkový výkon centrálneho zdroja chladu: Qchl = 6600kW
Rok uvedenia do prevádzky: CBC I a II 2006, CBC III-V 2010
NEW TOWN HOTEL Bratislava

Investor: HB Reavis, Bratislava
Uskutočnené práce: kompletné projektové riešenie profesie VZT a chladenia
Celkový výkon centrálneho zdroja chladu: Qchl = 4000kW
Mandarin Oriental hotel Praha, Karmelitská ul. – klimatizácia vykopávok

Zadávateľ: Metrostav, divízia 5, Praha
Uskutočnené práce:
- projektové riešenie klimatizácie vykopávok románskeho kostola
- elektro + MaR, ZTI, VZT, technológie chladenia, špeciálne osvetlenie
- realizácia diela, uvedenie do prevádzky
Rok uvedenia do prevádzky: 2005 projekt a realizáciaReferencie z oblasti simulácie mikroklímy

Pomocou simulačného softwaru sa dá simulovať aj prúdenie okolo budov a stavieb a zistiť miesta zaťažené turbulenciami a inými vplyvmi. Meranie termokamerou sa využíva pri prevádzke FVE pre identifikáciu vadných či výkonovo slabých fotovoltaických článkov.


Aquacentrum Brno – rozloženie teplôt a prúdenia vzduchu
Multikino Plzeň – rozloženie rýchlosti vzduchu